Glumica, pozorišni i dramski pedagog

Osnivač i voditelj Studija izvođačkih i vizuelnih umetnosti Iskorak

2005. izabrana za člana Izvršnog odbora ASITEŽ Srbija
2008 - 2012. izabrana za predsednicu Izvršnog odbora ASITEŽ Srbije
2012. reizabrana na mesto predsednice IO ASITEŽ Srbije
www.assitejsrbija.org.rs

2011 - 2014. izabrana za člana Izvršnog odbora svetske asocijacije ASITEŽ, (Executive Committee ASSITEJ International)
2014. reizabrana i u trenutno u statusu člana borda svetskog ASITEŽa
u drugom mandatu
www.assitej-international.org

2005. član IDEA međunarodne mreže drame i teatra u obrazovanju
2009. izabrana za člana borda CEDEUM/ IDEA, krovne organizacija
drame u obrazovanju koja je i nacionalni ogranak međunarodne
asociacije IDEA-a u Srbiji

Osmadesetih,diplomirala glumu na FDU u Beogradu, igrala u predstavama, televiziji i na filmu. Učestvovаlа u osnivаnju prvih neformаlnih pozorišnih i umetničkih grupа i u istrаživаčkim projektimа nа polju likovnog teаtrа. Koаutor je nekoliko video аrt radova i performansa. Idejni tvorac edukativno umetničkih autorskih projekata Studija Iskorak i reditelj više predstava nastalih kroz procesni rad sa tinejdžerima sa kojima je učestvovala u programima Bitef Polifonije 41, 43. i 46. Bitef festivala u Beogradu, i 1. World Youth Theatre Festival “Right& Wrong” Beč 2009.

Kao predsednica ASITEŽ (ASSITEJ) Srbije udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade, inicirala je i realizovala niz programa u cilju bolje vidljivosti i afirmacije pozorišne umetnosti i kulture  u društvu i razvoja pozorišnog stvaralaštva za decu i mlade.  Učestovala je i izlagala nаbrojnim međunarodnim skupovima, seminarima, konferencijama i  kongresima; govorila i pisala na   teme koje se tiču značaja, uticaja, upotrebe i prаkse pozorišne umetnosti u rаdu sа mlаdimа i zа decu i mlаdu publiku; autor je koncepta, producent i koordinator niza projekata realizovanih kroz programe ASITEŽ Srbije posvećenih razvoju srpskog dramskog stvaralaštva (ASITEŽ nagrada za originalni dramski tekst).

Kao član Izvršnog odbora svetskog ASITEŽa (Executive Committee of ASSITEJ International) u prvom mandatu radila unutar radne grupe Protokoli i procedure i  fokusirala se posebno na razvoj saradnje ASITEŽ centara u zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope, 2013. inicirala stvaranje regionalne ASSITEJEurope 8+ mreže. Podržava inkluzivne procese i zalaže se za  jednaka prava svih na umetnost, doprinela stvaranju IIAN mreže International Inclusivity Art Network u kojoj je aktivna kao  član užeg tima. U drugom mandatu član je grupe za Programe i Projekte i zadužena za Next Generation Placements  internacionalni individualni mobiliti program za mlade umetnike.

Učestvovala u  formiranju URA KULTURA platforme za razvoj kulture za decu i mlade u Srbiji. Zalaže se za ostvarivanje prava dece na umetnost,  kvalitetno obrazovanje i učešće dece i mladih  u kulturnom životu po Konvenciji UN o pravima deteta (član 31. Konvencije UN o pravima deteta).

U statusu samostalnog umetnika, živi i radi u Beogradu, majka jedne  mlade devojke kroz čije se odrastanje  uverila u moć i pozitivno delovanje pozorišne i umetnosti uopšte na razvoj mladih.

 Autor sajta Davorin Dinić

Dokumentacija, tekstovi i podrška - Zorica Filipović i marketing služba Pozorišta lutaka

Login Form